Skip to content

Vergunning aanvragen voor uw tuingebouwen

Vergunningen aanvragen

voor al uw tuingebouwen

Voor veel tuinhuizen en tuingebouwen hoeft u geen vergunning aan te vragen. Er zijn drie regels waar u goed mee kunt inschatten of dat voor uw plannen ook geldt;

 1. De nokhoogte van uw tuinhuis is lager dan 3 meter
 2. Met uw nieuwe tuinhuis overschrijdt u niet de vergunningsvrije bij te bouwen 30 m2 op uw terrein
 3. Het tuinhuis wordt niet gebruikt om in te wonen

Hieronder vindt u een uitgebreidere lijst met voorwaarden:

Als aan deze voorwaarde voldaan wordt, hoeft u hoogstwaarschijnlijk geen vergunning aan te vragen.

 • Het tuinhuis wordt gebouwd in één laag, zonder verdiepingen
 • Het tuinhuis is bedoeld voor privégebruik en niet voor een commercieel doeleind
 • Het tuinhuis wordt gebouwd bij een bestaande woning
 • Er wordt op de grond gebouwd en dus niet als een etage op een bestaand gebouw
 • Wanneer uw tuingebouw op een achtererf komt te staan, dient u minimaal één meter afstand tot de openbare weg of groen aan te houden
 • Wanneer u naast uw woning bouwt dient de afstand tot het voorerf minimaal één meter te zijn
 • Wanneer uw tuingebouw een vloeroppervlakte van meer dan 10 m2 heeft, dient u minimaal één meter afstand te houden van het erf van uw buren
 • Op het zij- of achtererf mag niet meer dan de helft bebouwd zijn
 • Er mag alleen vergunningsvrij gebouwd worden bij een permanente woning

Als u toch nog twijfelt of u aan bovengenoemde voorwaarde voldoet raden wij u aan een vergunningscheck te doen bij uw gemeente. Indien u geen vergunning nodig heeft voor de bouw, is het ook niet nodig uw tuingebouw te melden bij de gemeente. De meldplicht die hiervoor gold is komen te vervallen.